Zwolniony z nauki

Wiele osób uważa, że jeżeli ktoś posiada wybitny talent, nie ma już konieczności uczenia się i rozwijania. Właśnie ludzi o takich poglądach może dziwić fakt, że Fryderyk Chopin, pomimo sukcesów odnoszonych od najmłodszych lat, zdecydował się na zdobycie kierunkowego wykształcenia.

Po zakończeniu liceum, w latach 1826-1829 Chopin został studentem warszawskiej Szkoły Głównej Muzyki. Stanowiła ona część Konserwatorium i związana była z Uniwersytetem Warszawskim. Tam też Fryderyk podjął naukę harmonii i kontrapunktu u Józefa Elsnera.

W wyższej szkole, tak jak na poprzednich etapach edukacji, dość szybko zauważono nieprzeciętny talent, jakim obdarzony był Fryderyk Chopin. Został nawet zwolniony z przedmiotu instrumentu. Decyzja ta tłumaczona była wyjątkowym sposobem i charakterem gry kompozytora.

Łatwo się domyślić, że podczas swojej edukacji muzycznej Chopin zdobywał pozytywne, a nawet ponadprzeciętne oceny. W raporcie po trzecim roku studiów, Józef Elsner zapisał na jego temat słowa: „Szopen Fryderyk – szczególna zdatność, geniusz muzyczny”. Jego wyjątkowy dar zauważali więc nie tylko przeciętny słuchacze, ale także znawcy muzyki.

www.romintagoldap.pl